Kto może przewieźć zwłoki zmarłego z zagranicy?

transport zwłok do Polski

Sytuacja, w której bliska nam osoba umiera, zawsze jest bardzo trudna. Czasem może też być skomplikowana np. wówczas, kiedy ktoś bliski zmarł poza granicami ojczyzny i trzeba przedsięwziąć transport zwłok do Polski. To oczywiście dodatkowy stres, jak również konieczność dopełnienia wszelkich formalności związanych z przewiezieniem ciała do Polski. Jak zatem zorganizować taki transport sprawnie i bez konieczności stresu? Kto może przewieźć zwłoki zmarłego i w jaki sposób? Na te i na wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule. 

Zanim odbędzie się transport zwłok z zagranicy – złóż wniosek

Niezależnie od tego, czy sprowadzamy ciało zmarłego w trumnie, czy w urnie, konieczne jest złożenie w tym celu wniosku. Taki wniosek składa rodzina zmarłego – najczęściej współmałżonkowie, dzieci, rodzice, ale zdarza się też z takim wnioskiem występuje dalsza rodzina – np. w sytuacji, kiedy zmarły nie ma najbliższej rodziny. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta właściwym dla miejsca pochówku zmarłego. 

Czy można samodzielnie przetransportować zwłoki z zagranicy?

Nie ma prawnej możliwości, aby osoba bliska samodzielnie i “na własną rękę” przewiozła zwłoki osoby zmarłej z zagranicy. Konieczne jest bowiem wydanie pozwolenia przez urząd konsularny, a takie pozwolenie wystawiane jest na zakład pogrzebowy. Nie oznacza to jednak, że bliscy zmarłego, nie mogą wziąć udziału w transporcie zwłok – mogą, pod warunkiem, że towarzyszy im członek zakładu pogrzebowego. Bardzo często bliscy korzystają z tej możliwości, przede wszystkim ze względu na możliwość pożegnania się ze zmarłym. 

Gdzie umieszczane są zwłoki po przywiezieniu do kraju z zagranicy?

Możliwość pożegnania się ze zmarłym, który odszedł za granicą jest tylko i wyłącznie w miejscu, w którym nastąpił zgon. Trumna, po jej przygotowaniu do transportu – w tym także szczelnym jej zamknięciu – nie może bowiem zostać ponownie otwarta w kraju. Takie wymogi ustala sanepid a ich złamanie podlega wysokim karom. Co więcej, nie ma możliwości sprowadzenia trumny z ciałem zmarłego z zagranicy bezpośrednio do domu rodzinnego. Transportowana jest ona najczęściej do domu przedpogrzebowego, zakładu medycyny sądowej lub kostnicy.