Rozwój dziecka, nauka czytania

Zastanawiasz się jak pomóc swojemu dziecku w nauce czytania? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

Opanowanie umiejętności czytania to jedno z większych wyzwań dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Istnieje wiele metod dla osiągnięcia tego celu. Przeglądając internet lub słuchając wypowiedzi specjalistów czy to w radiu czy w telewizji, możemy zauważyć, iż różni znawcy tej dziedziny mają na ten temat rożne zdania. Jednak zarówno nauczyciele jak i logopedzi są zgodni, że nauka czytania to proces rozpoczynający się od najmłodszych lat. Mówiąc językiem pedagogów nauka czytania zaczyna się dużo wcześniej, niż w momencie rozpoznawania przez malucha litery, jako zapisu graficznego głoski. I tak w procesie tym istotne wydają się takie elementy jak:

  • – czytanie dzieciom od najmłodszych lat
  • – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej przez różne gry i zabawy
  • – układanie puzzli (co pomaga dziecku nie tylko ćwiczyć spostrzegawczość ale również przygotowuje na budowanie wyrazów z oddzielnych liter)
  • – zabawy klockami
  • – rozwój słuchu przez uwrażliwianie na różnego rodzaju dźwięki
  • – rozwój słuchu fonematycznego

Wszystkie te elementy mają za zadanie przygotować dziecko do wyodrębniania pojedynczych zdań z długich wypowiedzi. Następnie do wyodrębniania konkretnych słów ze zdań a to z kolei prowadzi do wysłuchiwania sylab i głosek. Jeśli dziecko posiądzie tę umiejętność zacznie próbować składa głoski w sylaby a sylaby w wyrazy. Stąd już tylko krok do płynnego czytania. Jednak chociaż wydaje się to dosyć łatwe, tak naprawdę to długi proces w czasie które dziecko może napotykać różne trudności.

Wśród wielu wyzwań stojących przed nauczycielami, rodzicami i dziećmi znajdują się różne zaburzenia i dysfunkcje uczniów a także odmienne postrzegania świata przez podopiecznych. Tak dzieje się np. w przypadku autyzmu cz dysleksji. Dlatego też w procesie nauki czytania bardzo ważna jest pomoc terapeutyczna i logopedyczna. Dzieci ze spektrum autyzmu od najmłodszych lat powinny być objęte pomocą logopatyczną i terapeutyczną. Im wcześniej proces ten będzie miał miejsce tym większe osiągnięcia dziecka w nauce czytania. Oczywiście wiele zależy od rodzaju i intensywności zaburzeń związanych z autyzmem.

Kocham czytać cieszyńska
Kocham czytać cieszyńska – Juniora.pl

Jedną z metod nauki czytania polecanych przez specjalistów jest metoda symultaniczno – sekwencyjna. Sprawdza się ona szczególnie u dzieci z autyzmem. Jej zastosowanie w pomocy terapeutycznej jest co raz częstsze. Wielu logopedów twierdzi, że przynosi ona spodziewane efekty nie tylko u dzieci z autyzmem ale również w przypadkach dysleksji czy afazji.

Chociaż czytanie wydaje się być umiejętnością nie łatwą do zdobycia radość dzieci z jej osiągnięcia wynagradza trud. Warto więc pamiętać o pomocy terapeutycznej i logopedycznej w tej dziedzinie. Pomoc ta jest niezbędna szczególni u podopiecznych z różnymi zaburzeniami (w tym z autyzmem).