Jak sporządzić biznesplan i zrealizować pomysł na biznes?

Każdy, kto ma pomysł na biznes i chce założyć własną firmę powinien opracować biznesplan. Wielu przedsiębiorców rezygnuje z jego sporządzania, jednak jest on niezbędny, gdy chcemy pozyskać fundusze z różnych instytucji. Wymagają go banki, urzędy pracy, instytucje pozyskujące fundusze unijne, a także prywatni inwestorzy, którzy zechcą poprzeć nasze biznesowe plany i zainwestować w nasza firmę.

Nie każdy właściciel firmy potrafi sporządzić dobry biznesplan. Często o pomoc w jego opracowaniu prosi się fachowców. Jeśli jednak ktoś chce spróbować napisać go samodzielnie  – nie jest to coś wyjątkowo trudnego. Dobry biznesplan powinien być przejrzysty, zwięzły i przekonujący.

W pierwszej kolejności należy scharakteryzować siebie i swoje przedsięwzięcie, a więc przedstawić się, napisać coś o sobie i o swoich celach. Następnie trzeba zaprezentować swój pomysł na biznes udowadniając, że jest on pod jakimś względem unikalny. Konieczne jest także przedstawienie klientów docelowych, rynku, na którym zamierzamy działać oraz ewentualnej konkurencji – jeśli taka występuje.

Kolejnym krokiem jest scharakteryzowanie  oferowanych przez nas produktów bądź usług. Należy napisać o tym, czym wyróżniają się one spośród produktów i usług konkurencji. Konieczne jest przedstawienie ich cech, specyfiki, metod produkcji oraz wartości jaka mogą przedstawiać dla potencjalnego klienta. Jeśli produkcja została rozpoczęta należy wspomnieć na jakim jest etapie. To samo dotyczy ubiegania się o patenty lub licencje.

Osoba lub firma pragnąca rozpropagować produkt lub usługę powinna dokładnie zbadać rynek docelowy, na którym zamierza działać, dlatego też w biznesplanie powinna dokładnie go opisać. Ważne jest , żeby dobrze opisać klientów ostatecznych oraz konkurencję, jej mocne i słabe strony oraz potencjalne ścieżki rozwoju. Wreszcie należy określić cenę naszego produktu lub usługi oraz na jakiej podstawie została ona określona. Konieczne jest także przedstawienie planowanych  przychodów ze sprzedaży na kilka lat do przodu.

Kolejnym etapem jest sporządzenie planu finansowego, określającego wielkość kapitału, który będzie konieczny do prowadzenia firmy w okresie objętym planem. Wyliczenia powinny być prowadzone w sposób przynajmniej realny, jeśli nie ciut pesymistyczny. Zbytni optymizm może sprawić, że będziemy mieć spore kłopoty z wypracowaniem założeń biznesplanu. Ważne jest także, żeby zdawać sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń, które mogą przeszkodzić nam w realizacji naszych przedsięwzięć i uwzględnić je w naszym biznesplanie.

Wielu ambitnych i pewnych swego pomysłu ludzi może stwierdzić, że biznesplan jest im niepotrzebny, ale to nieprawda. Warto go sporządzić, ponieważ wymaga on dogłębnej analizy, co często pozwala spojrzeć na nasz projekt z boku i realnie ocenić szanse jego powodzenia. Sporządzając biznesplan możemy uniknąć wielu problemów i przeszkód, o których wcześniej nawet byśmy nie pomyśleli. Łatwiej jest zrealizować przedsięwzięcie będąc przygotowanym na różne ewentualności.