Korzyści dla firmy płynące z posiadania nowoczesnej strony internetowej

Nowoczesne, ciągle rozwijające się systemy informacyjno-komunikacyjne znalazły stałe miejsce nie tylko w codziennym życiu ludzi, ale także w działalności przedsiębiorstw. Dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez dostępu do Internetu, a działalność gospodarcza bez niego właściwie nie ma szans rozwoju. Współcześnie koniecznością jest utworzenie przez firmy własnych stron internetowych, prowadzenie kampanii reklamowych w sieci oraz stały kontakt mailowy z klientami.
Aby przedsiębiorstwo mogło w ogóle pojawić się w Internecie i być tam widoczne dla potencjalnych klientów, obowiązkowe jest wykonanie mnóstwa działań i zabiegów. Wszystkie te działania łączy wspólna nazwa: marketing internetowy.


Marketing internetowy koncentruje się w głównej mierze na badaniu potrzeb klienta, który poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej określonego zapytania informuje o swoich preferencjach i oczekiwaniach. Za pomocą wyszukiwarki trafia na witryny internetowe produktów i usług, które są w stanie najlepiej zaspokoić jego potrzeby. Zanczną część sfinalizowanych transakcji handlowych rozpoczyna się właśnie od wyszukiwarek internetowych.
Kluczem do zjednania sobie jak największej liczby klientów w sieci jest posiadanie funkcjonalnej i bogatej treściowo strony internetowej. Strony internetowe przedsiębiorstw zdecydowanych na sprzedaż towarów i usług przez Internet powinny być zoptymalizowane pod kontem SEO oraz zbudowane na najnowszym oprogramowaniu, a także wyróżniać się przejrzystością oraz dobrym i szybkim hostingiem.
Posiadanie profesjonalnej strony www to niestety nie wszystko. Samo jej wykonanie jest bezużyteczne, jeśli hipotetyczni klienci nie będą mogli na nią trafić. Aby mogła być ona widoczna w sieci należy podjąć szereg działań służących jej wypozycjonowaniu, czyli ukazaniu się w pierwszych wynikach wyszukiwarki. Na te działania składają się: linki sponsorowane, reklama kontekstowa, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarki i mapkach Google. W zależności od aktualnej pozycji strony w sieci i efektów jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, należy wybrać odpowiednie narzędzie pozycjonowania.

Wyjątkową właściwością Internetu, bardzo cenną z punktu widzenia marketingu, jest łatwość gromadzenia informacji oraz szybka komunikacja, co pozwala otworzyć się firmie na nowych klientów, do których jej oferta wcześniej nie mogła dotrzeć. W odróżnieniu od prasy, radia czy telewizji, Internet daje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompletną ofertą firmy, ale także na złożenie zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej. Bardzo ważną rzeczą jest także dbałość o wiarygodność przedsiębiorstwa w cyberprzestrzeni, co oznacza szybką reakcję na zapytania klientów, bieżącą aktualizację strony oraz przedstawianie oferty zgodnej z rzeczywistością. W budowaniu zaufania do marki wśród użytkowników Internetu bardzo przydatne okazały się popularne od kilku lat portale społecznościowe. Wyróżniają się one przede wszystkim dużym zasięgiem i oferują dostęp do informacji na temat użytkowników jak np. wiek, zainteresowania itp. Na tego rodzaju portalach firma ma możliwość utworzenia własnego profilu, gdzie może umieszczać informacje na temat swojej działalności, linki do oferowanych produktów lub usług, spotów reklamowych i tym podobne. Każdy użytkownik może przyłączyć się do profilu przedsiębiorstwa i śledzić jego ofertę oraz działalność. Najciekawsze jest to, że stworzenie profilu na portalu społecznościowym jest bezpłatne, co oznacza, że firma nie ponosi kosztów za przyciąganie w ten sposób ewentualnych klientów.

W dobrze prosperujących i rozwijających się przedsiębiorstwach często obligatoryjne staje się wprowadzenie kilku systemów informatycznych, których zadaniem jest wsparcie zatrudnionych tam pracowników i usystematyzowanie danych. Mogą to być systemy do prowadzenia księgowości, do obsługi magazynu itp. Wszystkie te oprogramowania zazwyczaj są odmienne i posiadają przeróżne funkcje. Aby wszystkie one mogły ze sobą współpracować i korzystać np. z tej samej bazy danych bądź wymieniać się danymi konieczna jest integracja systemów informatycznych. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie oprogramowania pozwalają na zintegrowanie ich z innymi systemami, ale przeważająca większość tak. Wszystko zależy od programów, na których pracuje firma. Integrację systemów możemy podzielić na jednostronną i dwustronną. Gdy mamy do czynienia z bardzo zaawansowanymi oprogramowaniami stosuje się integrację jednostronną. Dane płyną wtedy z jednego programu, który wysyła dane, do drugiego, który je odbiera. Czynność powrotna nie jest możliwa, jednak taki rodzaj integracji dla mnóstwa firm jest wystarczający. Integracja dwustronna to całkowite połączenie systemów informatycznych. Dane mogą wtedy przepływać we wszystkich kierunkach, a funkcjonalność połączonych systemów znacząco wzrasta. Przedsiębiorstwo przed podjęciem decyzji co do rodzaju połączenia powinno uwzględnić kilka czynników. Głównym jest koszt wykonania połączenia, kolejnym – użyteczność zastosowanego rozwiązania, ostatnim – możliwości posiadanego oprogramowania. Bez względu na wybór rodzaju integracji, daje ona mnóstwo korzyści, które można zauważyć w bardzo krótkim czasie.
W ciągu ostatnich lat świadomość konieczności posiadania profesjonalnej reprezentacji w sieci wśród przedsiębiorców znacząco wzrosła. Wzrasta także poziom ich informatyzacji i zastosowania najnowszych rozwiązań systemowych i informatycznych. To ogromna zmiana dla przedsiębiorstw, ale także niepomiernych możliwości, które mogą udynamicznić rozwój firm i wygenerować ogromne przychody.