Najwyższej jakości znaki drogowe

W Polsce każdego roku zwiększa się liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Wielu nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastego roku życia, aby nareszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są szokujące. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale wiemy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwa, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz wjazdu. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  ograniczają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, zaopatrzone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Problem zaczyna  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zaprzestaje działania połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na dużych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozważni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi stoi kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy.

Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) błędnego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo określa cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Organami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jedna kategoria dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.
Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie pewnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji mających miejsce w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być jak najszybciej usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zobligowany do zapewnienia widoczności tych znaków, zapewniającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.

Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznakowaniu jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak niezwykle istotne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas słabych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy są zobowiązani na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest zamieszczona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje niezawodność, terminowość, a także świetna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.